Sata

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY SATA 09941 -160 CHI TIẾT

Còn hàng: Còn hàng

Tên sản phẩm: Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09941 – 160 chi tiết
Thương hiệu: Sata
Mã sản phẩm: 09941
Bộ dụng cụ gồm 160 chi tiết hỗ trợ sửa chữa các phương tiện cơ giới.

Description

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09941 – 160 chi tiết

Mô tả sản phẩm Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09941 – 160 chi tiết:

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09941 – 160 chi tiết là bộ dụng cụ cầm tay cao cấp của Sata – Mỹ.

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09941 – 160 chi tiết gồm 160 chi tiết hỗ trợ cho công việc sửa chữa các phương tiện cơ giới:

 • 11 đầu tuýp lục giác ¼” với kích thước 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm (tương ứng với các mã 11302, 11304, 11306, 11307, 11308, 11309, 11310, 11311, 11312, 11313, 11314).
 • 6 đầu tuýp lục giác dài ¼” với kích thước 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (tương ứng với các mã 11405, 11406, 11407, 11408, 11409, 11410).
 • 4 đầu tuýp TORX 1/4” với kích thước E4, E6, E8, E10 (tương ứng với các mã 11701, 11703, 11705, 11707).
 • 14 đầu tuýp lục giác 3/8” với kích thước 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm (tương ứng với các mã 12301, 12302, 12303, 12304, 12305, 12306, 12307, 12308, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12314).
 • 9 đầu tuýp lục giác dài 3/8” với kích thước 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm (tương ứng với các mã 12401, 12403, 12404, 12405, 12406, 12407, 12408, 12410, 12412).
 • 12 đầu tuýp TORX 3/8” với kích thước E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 (tương ứng với các mã 12701, 12702, 12703, 12704, 12705, 12706, 12707, 12708, 12709, 12710, 12711, 12712).
 • 2 đầu tuýp SPARK PLUG 3/8” với kích thước 16, 21mm (tương ứng với các mã 12915, 12916).
 • 18 đầu tuýp 12 điểm ½” với kích thước 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm (tương ứng với các mã 13601, 13602, 13603, 13604, 13605, 13606, 13607, 13608, 13609, 13610, 13611, 13612, 13613, 13614, 13615, 13616, 13617, 13618).
 • 3 đầu tuýp nhỏ TORX 3/8” với kích thước T20, T30, T40 (tương ứng với các mã 22103, 22106, 22107).
 • 4 đầu tuýp nhỏ RESISTORX cùng chiều dài 50mm với kích thước T45, T50, T55, T60 (tương ứng với các mã 22601, 22602, 22603, 22604).
 • 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON với kích thước 3, 4, 5, 6mm (tương ứng với các mã 22201, 22202, 22203, 22204).
 • 2 đầu tuýp nhỏ POZIDRIV 3/8” với kích thước #1, #2 (tương ứng với các mã 22401, 22402).
 • 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS 3/8” với kích thước #1, #2 (tương ứng với các mã 22301, 22302)
 • 2 đầu tuýp nhỏ SLOTTED 3/8” với kích thước 5.5, 6.5mm (tương ứng các mã 22501, 22502).
 • 1 cần tuýp đảo chiều ¼” với kích thước 5” (11902).
 • 1 cần tuýp đảo chiều 3/8” với kích thước 8” (12902).
 • 1 cần tuýp đảo chiều ½” với kích thước 10” (13902).
 • 1 đầu tuýp lắc léo ¼”F x ¼”M (11912).
 • 1 đầu tuýp lắc léo 3/8”F x 3/8”M (12912).
 • 1 đầu tuýp lắc léo ½”F x ½”M (13912).
 • 1 đầu chuyển 3/8”F x ¼”M (12913).
 • 1 đầu tuýp chuyển đổi 3/8”M x ½”F (12930).
 • 1 thanh tuýp nối dài ¼” với kích thước 2” (11903).
 • 2 thanh tuýp nối dài 3/8” với kích thước 3”, 6” (tương ứng với các mã 12903, 12904).
 • 2 thanh tuýp nối dài ½” với kích thước 5”, 10” (tương ứng với các mã 13904, 13905).
 • 1 tua vít đầu tuýp ¼” (11911).
 • 3 đầu vặn vít nhỏ HEX SHANK SLOTTED ¼” cùng chiều dài 25mm với kích thước 4, 5, 6.5mm (tướng ứng 50213, 50215, 50218).
 • 2 đầu vặn vít nhỏ HEX SHANK PHILLIPS ¼” cùng chiều dài 25mm với kích thước #1, #3 (tương ứng 50222, 50224).
 • 4 đầu vặn vít nhỏ HEX SHANK HEXAGON ¼” cùng chiều dài 25mm với kích thước 3, 4, 5, 6mm (tương đương 50253, 50254, 50255, 50256).
 • 14 cờ lê với kích thước 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm (tương ứng 43201, 43202, 43203, 43204, 43205, 43206, 43207, 43208, 43209, 43210, 43211, 43212, 43213, 43214).
 • 1 tua vít SLOTTED kích thước 6x100mm (61613).
 • 1 tua vít PHILLIPS kích thước #2x100mm (61713).
 • 1 cảo 3 chân thay lọc dầu kích thước 63 – 102mm (97422).
 • 1 bút thử điện 6V/12V/24V (62503).
 • 1 đầu tuýp M16 (97631).
 • 1 đầu tuýp H17 (97635).
 • 1 đầu tuýp 12 điểm SPARK 3/8” – 14mm (12925).
 • Bộ 10 lục giác loại dài (09128).
 • Bộ 9 lục giác sao loại dài (09702).
 • 1 đầu tuýp chuyển đổi ½”F x 3/8”M (13930).
 • 1 kềm mỏ quạ 8” (70512).
 • 1 kềm mỏ dài 6” (70101A).

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09941 – 160 chi tiết chi tiết được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Thông số kỹ thuật Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09941 – 160 chi tiết:

Tên sản phẩm: Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09941 – 160 chi tiết
Thương hiệu: Sata
Mã sản phẩm: 09941
Bộ dụng cụ gồm 160 chi tiết hỗ trợ sửa chữa các phương tiện cơ giới.

Shopping cart close