Allegro2

CÁC CON ĐỘI SATA 97801A, 97802A, 97803A, 97804A

Availability: In Stock

Tên sản phẩm: Các con đội Sata 97801A, 97802A, 97803A, 97804A
Cấu tạo từ thép cao cấp dùng trong việc nâng các phương tiện, chi tiết nặng hàng tấn.

 • Khả năng nâng 2 tấn, khoảng nâng 48mm, chiều cao tối đa 344mm, trọng lượng 2.4kg (97801A)
 • Khả năng nâng 4 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 373mm, trọng lượng 3.2kg (97802A)
 • Khả năng nâng 6 tấn, khoảng nâng 70mm, chiều cao tối đa 416mm, trọng lượng 3.9kg (97803A)
 • Khả năng nâng 8 tấn, khoảng nâng 80mm, chiều cao tối đa 455mm, trọng lượng 5kg (97804A)

Description

CÁC CON ĐỘI SATA 97801A, 97802A, 97803A, 97804A

Mô tả sản phẩm Các con đội Sata 97801A, 97802A, 97803A, 97804A:

Các con đội Sata 97801A, 97802A, 97803A, 97804A là dòng con đội cao cấp của Sata – Mỹ.

Các con đội Sata 97801A, 97802A, 97803A, 97804A được cấu tạo từ thép cao cấp dùng trong việc nâng các phương tiện, chi tiết nặng hàng tấn.

Các con đội Sata 97801A, 97802A, 97803A, 97804A gồm:

 • Khả năng nâng 2 tấn, khoảng nâng 48mm, chiều cao tối đa 344mm, trọng lượng 2.4kg (97801A)
 • Khả năng nâng 4 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 373mm, trọng lượng 3.2kg (97802A)
 • Khả năng nâng 6 tấn, khoảng nâng 70mm, chiều cao tối đa 416mm, trọng lượng 3.9kg (97803A)
 • Khả năng nâng 8 tấn, khoảng nâng 80mm, chiều cao tối đa 455mm, trọng lượng 5kg (97804A)

Các con đội Sata 97801A, 97802A, 97803A, 97804A được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Thông số kỹ thuật Các con đội Sata 97801A, 97802A, 97803A, 97804A:

Tên sản phẩm: Các con đội Sata 97801A, 97802A, 97803A, 97804A
Cấu tạo từ thép cao cấp dùng trong việc nâng các phương tiện, chi tiết nặng hàng tấn.

 • Khả năng nâng 2 tấn, khoảng nâng 48mm, chiều cao tối đa 344mm, trọng lượng 2.4kg (97801A)
 • Khả năng nâng 4 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 373mm, trọng lượng 3.2kg (97802A)
 • Khả năng nâng 6 tấn, khoảng nâng 70mm, chiều cao tối đa 416mm, trọng lượng 3.9kg (97803A)
 • Khả năng nâng 8 tấn, khoảng nâng 80mm, chiều cao tối đa 455mm, trọng lượng 5kg (97804A)