mỏ lết đen mở ngàm sata

View as:
 • Mỏ lết đen mở ngàm Sata 47122 6inch/163mm

  MỎ LẾT ĐEN MỞ NGÀM SATA 47122 6INCH/163MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết đen mở ngàm Sata 47122 6inch/163mm

  Kích thước: tổng thể 6inch/163mm, độ mở ngàm tối đa 29.5mm.

  Chất liệu: Hợp kim mạ crom.

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết đen mở ngàm Sata 47123 8inch/212mm

  MỎ LẾT ĐEN MỞ NGÀM SATA 47123 8INCH/212MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết đen mở ngàm Sata 47123 8inch/212mm

  Kích thước: tổng thể 8inch/212mm, độ mở ngàm tối đa 36.5mm.

  Chất liệu: Hợp kim mạ crom.

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết đen mở ngàm Sata 47124 10inch/262mm

  MỎ LẾT ĐEN MỞ NGÀM SATA 47124 10INCH/262MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết đen mở ngàm Sata 47124 10inch/262mm

  Kích thước: tổng thể 10inch/262mm, độ mở ngàm tối đa 39.5mm.

  Chất liệu: Hợp kim mạ crom.

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết đen mở ngàm Sata 47125 12inch/310mm

  MỎ LẾT ĐEN MỞ NGÀM SATA 47125 12INCH/310MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết đen mở ngàm Sata 47125 12inch/310mm

  Kích thước: tổng thể 12inch/310mm, độ mở ngàm tối đa 44.5mm.

  Chất liệu: Hợp kim mạ crom.

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product

Showing all 4 results