mỏ lết hàm hex

View as:
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47201 4inch/100mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47201 4INCH/100MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47201 4inch/100mm

  Kích thước: tổng thể 4inch/100mm, độ mở ngàm tối đa 12.7mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47202 6inch/150mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47202 6INCH/150MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47202 6inch/150mm

  Kích thước: tổng thể 6inch/150mm, độ mở ngàm tối đa 23.8mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47203 8inch/200mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47203 8INCH/200MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47203 8inch/200mm

  Kích thước: tổng thể 8inch/200mm, độ mở ngàm tối đa 28.5mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47204 10inch/250mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47204 10INCH/250MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47204 10inch/250mm

  Kích thước: tổng thể 10inch/250mm, độ mở ngàm tối đa 33.3mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47205 12inch/300mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47205 12INCH/300MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47205 12inch/300mm

  Kích thước: tổng thể 12inch/300mm, độ mở ngàm tối đa 38.1mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47206 15inch/375mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47206 15INCH/375MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47206 15inch/375mm

  Kích thước: tổng thể 16inch/375mm, độ mở ngàm tối đa 42.8mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47207 18inch/450mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47207 18INCH/450MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47207 18inch/450mm

  Kích thước: tổng thể 18inch/450mm, độ mở ngàm tối đa 52.4mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47208 24inch/600mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47208 24INCH/600MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47208 24inch/600mm

  Kích thước: tổng thể 24inch/600mm, độ mở ngàm tối đa 61.9mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product

Showing all 8 results