thước lá sata

View as:
 • Bộ thước lá Sata 09401 - 14 chi tiết

  BỘ THƯỚC LÁ SATA 09401 – 14 CHI TIẾT

  Tên sản phẩm: Bộ thước lá Sata 09401 – 14 chi tiết

  Chất liệu: thước lá làm từ hợp kim thép không gỉ cao cấp.

  Kích thước đo từ 0.05mm, 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1mm.

  View Product
 • Bộ thước lá Sata 09402 - 16 chi tiết

  BỘ THƯỚC LÁ SATA 09402 – 16 CHI TIẾT

  Tên sản phẩm: Bộ thước lá Sata 09402 – 16 chi tiết

  Chất liệu: thước lá làm từ hợp kim thép không gỉ cao cấp.

  Kích thước đo từ 0.05mm, 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.55mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.75mm, 0.8mm, 0.9mm, 1mm.

  View Product
 • Bộ thước lá Sata 09405 - 23 chi tiết

  BỘ THƯỚC LÁ SATA 09405 – 23 CHI TIẾT

  Tên sản phẩm: Bộ thước lá Sata 09405 – 23 chi tiết

  Chất liệu: thước lá làm từ hợp kim thép không gỉ cao cấp.

  Kích thước đo từ 0.02mm, 0.03mm, 0.04mm, 0.05mm, 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.55mm, 0.6mm, 0.65mm, 0.7mm, 0.75mm, 0.8mm, 0.85mm, 0.9mm, 0.95mm, 1mm.

  View Product
 • Bộ thước lá Sata 09407 - 32 chi tiết

  BỘ THƯỚC LÁ SATA 09407 – 32 CHI TIẾT

  Tên sản phẩm: Bộ thước lá Sata 09407 – 32 chi tiết

  Chất liệu: thước lá làm từ hợp kim thép không gỉ cao cấp.

  Kích thước đo từ 0.02mm, 0.03mm, 0.04mm, 0.05mm, 0.06mm, 0.07mm, 0.08mm, 0.09mm, 0.1mm, 0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.28mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.55mm, 0.6mm, 0.63mm, 0.65mm, 0.7mm, 0.75mm, 0.8mm, 0.85mm, 0.9mm, 1mm.

  View Product
 • Thước lá thẳng Sata 91402 - 30cm

  THƯỚC LÁ THẲNG SATA 91402 – 30CM

  Tên sản phẩm: Thước lá thẳng Sata 91402 – 30cm

  Chất liệu: thước lá làm từ hợp kim thép không gỉ cao cấp.

  Chiều dài đo 30cm.

  View Product

Showing all 5 results