tua vít đóng

View as:
 • Tua vít đóng bake Sata 61705 - #2x150mm

  TUA VÍT ĐÓNG BAKE SATA 61705 – #2 X 150MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đóng bake Sata 61705 – #2x150mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 150mm, kích thước đầu tua vít #2mm.

  View Product
 • Tua vít đóng bake Sata 61706 - #3x150mm

  TUA VÍT ĐÓNG BAKE SATA 61706 – #3 X 150MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đóng bake Sata 61706 – #3x150mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 150mm, kích thước đầu tua vít #3mm.

  View Product
 • Tua vít đóng bake Sata 61707 - #3x200mm

  TUA VÍT ĐÓNG BAKE SATA 61707 – #3 X 200MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đóng bake Sata 61707 – #3x200mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 200mm, kích thước đầu tua vít #3mm.

  View Product
 • Tua vít đóng dẹp Sata 61603 - 6x100mm

  TUA VÍT ĐÓNG DẸP SATA 61603 – 6 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đóng dẹp Sata 61603 – 6x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít 6mm.

  View Product
 • Tua vít đóng dẹp Sata 61605 - 6x150mm

  TUA VÍT ĐÓNG DẸP SATA 61605 – 6 X 150MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đóng dẹp Sata 61605 – 6x150mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 150mm, kích thước đầu tua vít 6mm.

  View Product
 • Tua vít đóng dẹp Sata 61606 - 8x150mm

  TUA VÍT ĐÓNG DẸP SATA 61606 – 8 X 150MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đóng dẹp Sata 61606 – 8x150mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 150mm, kích thước đầu tua vít 8mm.

  View Product
 • Tua vít đóng dẹp Sata 61607 - 8x200mm

  TUA VÍT ĐÓNG DẸP SATA 61607 – 8 X 200MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đóng dẹp Sata 61607 – 8x200mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 200mm, kích thước đầu tua vít 8mm.

  View Product

Showing all 7 results