tua vít sao sata

View as:
 • Tua vít sao Sata 61101 - T-10x100mm

  TUA VÍT SAO SATA 61101 – T-10 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61101 – T-10x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít T-10mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít sao Sata 61102 - T-15x100mm

  TUA VÍT SAO SATA 61102 – T-15 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61102 – T-15x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít T-15mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít sao Sata 61103 - T-20x100mm

  TUA VÍT SAO SATA 61103 – T-20 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61103 – T-20x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít T-20mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít sao Sata 61104 - T-25x100mm

  TUA VÍT SAO SATA 61104 – T-25 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61104 – T-25x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít T-25mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít sao Sata 61105 - T-27x100mm

  TUA VÍT SAO SATA 61105 – T-27 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61105 – T-27x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít T-27mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít sao Sata 61106 - T-30x100mm

  TUA VÍT SAO SATA 61106 – T-30 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61106 – T-30x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít T-30mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít sao Sata 61107 - T-40x100mm

  TUA VÍT SAO SATA 61107 – T-40 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61107 – T-40x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít T-40mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít sao Sata 61108 - T-8x75mm

  TUA VÍT SAO SATA 61108 – T-8 X 75MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61108 – T-8x75mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 75mm, kích thước đầu tua vít T-8mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product

Showing all 8 results