MỎ LẾT SATA HÀM HEX

Mỏ lết Sata hàm HEX chính hãng các loại của thương hiệu Sata đang được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi DACS Việt Nam.

View as:
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47201 4inch/100mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47201 4INCH/100MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47201 4inch/100mm

  Kích thước: tổng thể 4inch/100mm, độ mở ngàm tối đa 12.7mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47202 6inch/150mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47202 6INCH/150MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47202 6inch/150mm

  Kích thước: tổng thể 6inch/150mm, độ mở ngàm tối đa 23.8mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47203 8inch/200mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47203 8INCH/200MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47203 8inch/200mm

  Kích thước: tổng thể 8inch/200mm, độ mở ngàm tối đa 28.5mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47204 10inch/250mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47204 10INCH/250MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47204 10inch/250mm

  Kích thước: tổng thể 10inch/250mm, độ mở ngàm tối đa 33.3mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47205 12inch/300mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47205 12INCH/300MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47205 12inch/300mm

  Kích thước: tổng thể 12inch/300mm, độ mở ngàm tối đa 38.1mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47206 15inch/375mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47206 15INCH/375MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47206 15inch/375mm

  Kích thước: tổng thể 16inch/375mm, độ mở ngàm tối đa 42.8mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47207 18inch/450mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47207 18INCH/450MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47207 18inch/450mm

  Kích thước: tổng thể 18inch/450mm, độ mở ngàm tối đa 52.4mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product
 • Mỏ lết Sata hàm HEX 47208 24inch/600mm

  MỎ LẾT SATA HÀM HEX 47208 24INCH/600MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata hàm HEX 47208 24inch/600mm

  Kích thước: tổng thể 24inch/600mm, độ mở ngàm tối đa 61.9mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Đặc biệt có trang bị hàm HEX giúp giảm độ trượt và kẹp chặt chi tiết hơn.

  View Product

Showing all 8 results