CÁC LOẠI TUA VÍT KHÁC

View as:
 • Tua vít 2 đầu Sata 66203 - #1 & 5x100mm

  TUA VÍT 2 ĐẦU SATA 66203 – #1 & 5 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít 2 đầu Sata 66203 – #1 & 5x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ thép S2 mạ crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít bake #1 và đầu tua vít dẹp còn lại có kích thước là 5mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít 2 đầu Sata 66206 - #2 & 6x150mm

  TUA VÍT 2 ĐẦU SATA 66206 – #2 & 6 X 150MM

  Tên sản phẩm: Tua vít 2 đầu Sata 66206 – #2 & 6x150mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ thép S2 mạ crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 150mm, kích thước đầu tua vít bake #2 và đầu tua vít dẹp còn lại có kích thước là 6mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít đai ốc Sata 61501 - 5x75mm

  TUA VÍT ĐAI ỐC SATA 61501 – 5 X 75MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đai ốc Sata 61501 – 5x75mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 75mm, kích thước đầu tua vít 5mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít đai ốc Sata 61502 - 6x75mm

  TUA VÍT ĐAI ỐC SATA 61502 – 6 X 75MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đai ốc Sata 61502 – 6x75mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 75mm, kích thước đầu tua vít 6mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít đai ốc Sata 61503 - 7x75mm

  TUA VÍT ĐAI ỐC SATA 61503 – 7 X 75MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đai ốc Sata 61503 – 7x75mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 75mm, kích thước đầu tua vít 7mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít đai ốc Sata 61504 - 8x75mm

  TUA VÍT ĐAI ỐC SATA 61504 – 8 X 75MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đai ốc Sata 61504 – 8x75mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 75mm, kích thước đầu tua vít 8mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít đai ốc Sata 61505 - 9x75mm

  TUA VÍT ĐAI ỐC SATA 61505 – 9 X 75MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đai ốc Sata 61505 – 9x75mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 75mm, kích thước đầu tua vít 9mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít đai ốc Sata 61506 - 10x75mm

  TUA VÍT ĐAI ỐC SATA 61506 – 10 X 75MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đai ốc Sata 61506 – 10x75mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 75mm, kích thước đầu tua vít 10mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít đai ốc Sata 61507 - 11x75mm

  TUA VÍT ĐAI ỐC SATA 61507 – 11 X 75MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đai ốc Sata 61507 – 11x75mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 75mm, kích thước đầu tua vít 11mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít đai ốc Sata 61508 - 12x75mm

  TUA VÍT ĐAI ỐC SATA 61508 – 12 X 75MM

  Tên sản phẩm: Tua vít đai ốc Sata 61508 – 12x75mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 75mm, kích thước đầu tua vít 12mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít sao Sata 61101 - T-10x100mm

  TUA VÍT SAO SATA 61101 – T-10 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61101 – T-10x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít T-10mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product
 • Tua vít sao Sata 61102 - T-15x100mm

  TUA VÍT SAO SATA 61102 – T-15 X 100MM

  Tên sản phẩm: Tua vít sao Sata 61102 – T-15x100mm

  Chất liệu: đầu tua vít làm từ hợp kim thép crom, phần tay cầm từ nhựa ABS bền bỉ, chịu va đập tốt.

  Chiều dài tổng thể 100mm, kích thước đầu tua vít T-15mm, đầu tua vít có nam châm hút tạo từ trường mạnh.

  View Product

Showing 1–12 of 18 results