Sata

BỘ DỤNG CỤ SATA 09510 – 150 CHI TIẾT

Còn hàng: Còn hàng

Tên sản phẩm: Bộ dụng cụ Sata 09510 – 150 chi tiết

Gồm:

 • 10 Đầu tuýp 1/4″ lục giác hệ mét kích thước: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
 • 10 Đầu tuýp 1/4″ lục giác hệ inch kích thước: 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″, 1/2″
 • 6 Đầu tuýp 1/4″ lục giác dài kích thước: 4, 5, 6, 7, 8, 9mm.
 • 11 Đầu tuýp 3/8″ lục giác hệ mét kích thước: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 • 9 Đầu tuýp 3/8″ lục giác hệ inch kích thước: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″
 • 6 Đầu tuýp 3/8” lục giác dài kích thước: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
 • 2 đầu tuýp bugi 3/8″ kích thước 16, 21mm
 • 22 đầu tuýp đầu vít 3/8″ gồm
 • Sloted: 4, 5.5,  6.5mm
 • Phillips: #1, #2, #3
 • Pozidriv: #1, #2, #3
 • Torx: T120, T30, T40, T45, T50, T55, T60
 • Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
 • 08 Đầu tuýp sao: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
 • 07 Đầu tuýp bông: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
 • 04 Đầu tuýp bông: 15/16, 1″, 1-1/16″, 1-1/4″
 • 06 Đầu tuýp 1/2” lục giác dài: 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
 • 04 Đầu tuýp 1/2″ lục giác: 17, 19, 21, 23mm
 • 03 Cần siết đảo chiều 1/4″, 3/8″, 1/2″
 • 01 Đầu nối 1/4″
 • 01 Cán vít 1/4″
 • 01 Cần nối 4″
 • 02 Cần nối 3″ & 6″
 • 01 Cần nối 5″
 • 01 Cần nối 10″
 • 03 Đầu lắc léo 1/4″, 3/8″, 1/2″
 • 07 Đầu vít tuýp 1/4″: T10, T15, T20, T27, T30, T40
 • 12 Cờ lê đầu vòng miệng: 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 • 03 Cờ lê 2 đầu vòng: 8 x 10mm ; 12 x 13mm ; 17 x 19mm
 • 01 Bộ lục giác hệ Metric (10pcs)

Description

BỘ DỤNG CỤ SATA 09510 – 150 CHI TIẾT

Mô tả sản phẩm Bộ dụng cụ Sata 09510 – 150 chi tiết:

Bộ dụng cụ Sata 09510 – 150 chi tiết đến từ thương hiệu Sata thuộc tập đoàn APEX nổi tiếng Hoa Kì.

Bộ dụng cụ Sata 09510 – 150 chi tiết là bộ dụng cụ cao cấp cho các công việc D.I.Y, chuyên dụng.

Bộ dụng cụ Sata 09510 – 150 chi tiết gồm:

 • 10 Đầu tuýp 1/4″ lục giác hệ mét kích thước: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
 • 10 Đầu tuýp 1/4″ lục giác hệ inch kích thước: 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″, 1/2″
 • 6 Đầu tuýp 1/4″ lục giác dài kích thước: 4, 5, 6, 7, 8, 9mm.
 • 11 Đầu tuýp 3/8″ lục giác hệ mét kích thước: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 • 9 Đầu tuýp 3/8″ lục giác hệ inch kích thước: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″
 • 6 Đầu tuýp 3/8” lục giác dài kích thước: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
 • 2 đầu tuýp bugi 3/8″ kích thước 16, 21mm
 • 22 đầu tuýp đầu vít 3/8″ gồm
 • Sloted: 4, 5.5,  6.5mm
 • Phillips: #1, #2, #3
 • Pozidriv: #1, #2, #3
 • Torx: T120, T30, T40, T45, T50, T55, T60
 • Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
 • 08 Đầu tuýp sao: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
 • 07 Đầu tuýp bông: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
 • 04 Đầu tuýp bông: 15/16, 1″, 1-1/16″, 1-1/4″
 • 06 Đầu tuýp 1/2” lục giác dài: 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
 • 04 Đầu tuýp 1/2″ lục giác: 17, 19, 21, 23mm
 • 03 Cần siết đảo chiều 1/4″, 3/8″, 1/2″
 • 01 Đầu nối 1/4″
 • 01 Cán vít 1/4″
 • 01 Cần nối 4″
 • 02 Cần nối 3″ & 6″
 • 01 Cần nối 5″
 • 01 Cần nối 10″
 • 03 Đầu lắc léo 1/4″, 3/8″, 1/2″
 • 07 Đầu vít tuýp 1/4″: T10, T15, T20, T27, T30, T40
 • 12 Cờ lê đầu vòng miệng: 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 • 03 Cờ lê 2 đầu vòng: 8 x 10mm ; 12 x 13mm ; 17 x 19mm
 • 01 Bộ lục giác hệ Metric (10pcs)

Bộ dụng cụ Sata 09510 – 150 chi tiết được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Thông số kỹ thuật Bộ dụng cụ Sata 09510 – 150 chi tiết:

Tên sản phẩm: Bộ dụng cụ Sata 09510 – 150 chi tiết

Gồm:

 • 10 Đầu tuýp 1/4″ lục giác hệ mét kích thước: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
 • 10 Đầu tuýp 1/4″ lục giác hệ inch kích thước: 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″, 1/2″
 • 6 Đầu tuýp 1/4″ lục giác dài kích thước: 4, 5, 6, 7, 8, 9mm.
 • 11 Đầu tuýp 3/8″ lục giác hệ mét kích thước: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 • 9 Đầu tuýp 3/8″ lục giác hệ inch kích thước: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″
 • 6 Đầu tuýp 3/8” lục giác dài kích thước: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
 • 2 đầu tuýp bugi 3/8″ kích thước 16, 21mm
 • 22 đầu tuýp đầu vít 3/8″ gồm
 • Sloted: 4, 5.5,  6.5mm
 • Phillips: #1, #2, #3
 • Pozidriv: #1, #2, #3
 • Torx: T120, T30, T40, T45, T50, T55, T60
 • Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
 • 08 Đầu tuýp sao: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
 • 07 Đầu tuýp bông: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
 • 04 Đầu tuýp bông: 15/16, 1″, 1-1/16″, 1-1/4″
 • 06 Đầu tuýp 1/2” lục giác dài: 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
 • 04 Đầu tuýp 1/2″ lục giác: 17, 19, 21, 23mm
 • 03 Cần siết đảo chiều 1/4″, 3/8″, 1/2″
 • 01 Đầu nối 1/4″
 • 01 Cán vít 1/4″
 • 01 Cần nối 4″
 • 02 Cần nối 3″ & 6″
 • 01 Cần nối 5″
 • 01 Cần nối 10″
 • 03 Đầu lắc léo 1/4″, 3/8″, 1/2″
 • 07 Đầu vít tuýp 1/4″: T10, T15, T20, T27, T30, T40
 • 12 Cờ lê đầu vòng miệng: 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 • 03 Cờ lê 2 đầu vòng: 8 x 10mm ; 12 x 13mm ; 17 x 19mm
 • 01 Bộ lục giác hệ Metric (10pcs)

Thương hiệu dụng cụ cầm tay SATA là một trong những thương hiệu công cụ cầm tay hàng đầu sở hữu bởi Apex Tool Group, Apex Tool Group được thành lập vào tháng 7 năm 2010 như là một liên doanh giữa hai nhà sản xuất công cụ hàng đầu là Tập Đoàn Danaher và Cooper Tools với bền dày lịch sử phát triển nhóm hàng Tools trên 100 năm tại Mỹ. Được định hướng bởi một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ và dày dạn kinh nghiệp, các công ty mới được dành để cung cấp cho khách hàng của mình với các sản phẩm xuất sắc, giao hàng kịp thời, và dịch vụ khách hàng đó là không ai sánh kịp. Apex Tool Group là cam kết để luôn luôn đổi mới sản phẩm bằng cách lắng nghe khách hàng và để cải tiến liên tục trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm.

Trụ sở chính tại Sparks (North Baltimore), Maryland, Mỹ, Apex Tool Group hoạt động tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, nhân viên đạt đến 7.600 với doanh thu hàng năm vào khoảng 1.5 tỷ USD. Dụng cụ cầm tay SATA đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn ANSI và tiêu chuẩn DIN với các sản cung cấp cho các ngành nghề công nghiệp trên toàn thế giới.

Nhà máy sản xuất công cụ SATA đạt tiên chuẩn ISO 9001 và Apex Tool Group cung cấp bảo hành suốt đời đối với các sản phẩm của SATA Tools.