Sata

BỘ KỀM 4 CHI TIẾT SATA 09912

Còn hàng: Còn hàng

Tên sản phẩm: Bộ kềm 4 chi tiết Sata 09912

Chất liệu: thép crom

Gồm 4 chi tiết: 1 kềm mỏ dài 6″, 1 kềm cắt 6″, 1 kềm điện 8″, 1 kềm cắt dây 6″.

Description

Có cấu tạo từ thép crom cứng cáp bền bỉ.

Gồm 4 chi tiết: 1 kềm mỏ dài 6″, 1 kềm cắt 6″, 1 kềm điện 8″, 1 kềm cắt dây 6″.