Sata

Description

Có cấu tạo từ thép crom.

Bao gồm

  • 4 tua vít bake kích thước #1x75mm, #2x38mm, #2x100mm, #2x150mm.
  • 4 tua vít dẹp kích thước 5x75mm, 6x38mm, 6x100mm, 6x150mm.