Sata

BỘ TUA VÍT SATA 09306 – 8 CHI TIẾT

Còn hàng: Còn hàng

Chất liệu: thép crom.

Bao gồm 8 tua vít bake và tua vít dẹp với các kích thước lớn tới nhỏ.

Mô tả

Có cấu tạo từ thép crom.

Bao gồm

  • 4 tua vít bake kích thước #1x75mm, #2x38mm, #2x100mm, #2x150mm.
  • 4 tua vít dẹp kích thước 5x75mm, 6x38mm, 6x100mm, 6x150mm.