Sata

CÁC CON ĐỘI SATA 97808A, 97809A, 97810A

Còn hàng: Còn hàng

Tên sản phẩm: Các con đội Sata 97808A, 97809A, 97810A
Cấu tạo từ thép cao cấp dùng trong việc nâng các phương tiện, chi tiết nặng hàng tấn.

  • Khả năng nâng 20 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 452mm, trọng lượng 9.1kg (97808A)
  • Khả năng nâng 32 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 440mm, trọng lượng 12kg (97809A)
  • Khả năng nâng 50 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 425mm, trọng lượng 25.3kg (97810A)

Description

CÁC CON ĐỘI SATA 97808A, 97809A, 97810A

Mô tả sản phẩm Các con đội Sata 97808A, 97809A, 97810A:

Các con đội Sata 97808A, 97809A, 97810A là dòng con đội cao cấp của Sata – Mỹ.

Các con đội Sata 97808A, 97809A, 97810A được cấu tạo từ thép cao cấp dùng trong việc nâng các phương tiện, chi tiết nặng hàng tấn.

Các con đội Sata 97808A, 97809A, 97810A gồm:

  • Khả năng nâng 20 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 452mm, trọng lượng 9.1kg (97808A)
  • Khả năng nâng 32 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 440mm, trọng lượng 12kg (97809A)
  • Khả năng nâng 50 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 425mm, trọng lượng 25.3kg (97810A)

Các con đội Sata 97808A, 97809A, 97810A được phân phối chính hãng bởi DACS Việt Nam.

Thông số kỹ thuật Các con đội Sata 97808A, 97809A, 97810A:

Tên sản phẩm: Các con đội Sata 97808A, 97809A, 97810A
Cấu tạo từ thép cao cấp dùng trong việc nâng các phương tiện, chi tiết nặng hàng tấn.

  • Khả năng nâng 20 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 452mm, trọng lượng 9.1kg (97808A)
  • Khả năng nâng 32 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 440mm, trọng lượng 12kg (97809A)
  • Khả năng nâng 50 tấn, khoảng nâng 60mm, chiều cao tối đa 425mm, trọng lượng 25.3kg (97810A)