mỏ lết bọc nhựa sata

View as:
 • Mỏ lết Sata bọc nhựa 47249 6inch/150mm

  MỎ LẾT SATA BỌC NHỰA 47249 6INCH/150MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata bọc nhựa 47249 6inch/150mm

  Kích thước: tổng thể 6inch/150mm, độ mở ngàm tối đa 25mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  View Product
 • Mỏ lết Sata bọc nhựa 47250 8inch/200mm

  MỎ LẾT SATA BỌC NHỰA 47250 8INCH/200MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata bọc nhựa 47250 8inch/200mm

  Kích thước: tổng thể 8inch/200mm, độ mở ngàm tối đa 28mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Được bọc nhựa chống trơn trượt và chống dầu mỡ.

  View Product
 • Mỏ lết Sata bọc nhựa 47251 10inch/250mm

  MỎ LẾT SATA BỌC NHỰA 47251 10INCH/250MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata bọc nhựa 47251 10inch/250mm

  Kích thước: tổng thể 10inch/250mm, độ mở ngàm tối đa 30mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Được bọc nhựa chống trơn trượt và chống dầu mỡ.

  View Product
 • Mỏ lết Sata bọc nhựa 47252 12inch/300mm

  MỎ LẾT SATA BỌC NHỰA 47252 12INCH/300MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata bọc nhựa 47252 12inch/300mm

  Kích thước: tổng thể 12inch/300mm, độ mở ngàm tối đa 35mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Được bọc nhựa chống trơn trượt và chống dầu mỡ.

  View Product
 • Mỏ lết Sata bọc nhựa 47253 15inch/375mm

  MỎ LẾT SATA BỌC NHỰA 47253 15INCH/375MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata bọc nhựa 47253 15inch/375mm

  Kích thước: tổng thể 15inch/375mm, độ mở ngàm tối đa 45mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Được bọc nhựa chống trơn trượt và chống dầu mỡ.

  View Product
 • Mỏ lết Sata bọc nhựa 47254 18inch/450mm

  MỎ LẾT SATA BỌC NHỰA 47254 18INCH/450MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata bọc nhựa 47254 18inch/450mm 

  Kích thước: tổng thể 18inch/450mm, độ mở ngàm tối đa 50mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Được bọc nhựa chống trơn trượt và chống dầu mỡ.

  View Product
 • Mỏ lết Sata bọc nhựa 47255 24inch/600mm

  MỎ LẾT SATA BỌC NHỰA 47255 24INCH/600MM

  Tên sản phẩm: Mỏ lết Sata bọc nhựa 47255 24inch/600mm

  Kích thước: tổng thể 24inch/600mm, độ mở ngàm tối đa 60mm.

  Chất liệu: Hợp kim thép cacbon

  Được bọc nhựa chống trơn trượt và chống dầu mỡ.

  View Product

Showing all 7 results